Arbejdsliv Arbejdsmiljø - psykisk

Psykologisk rådgivning Ikast-Brande Kommune

Stress
Vi bliver alle fra tid til anden ramt af arbejdspres. Er vi ramt af arbejdspres over en længere periode, uden at vi har tilstrækkeligt med indflydelse på det eller en oplevelse af, at det vi gør, giver mening, så kan arbejdspresset "sætte sig" og gøre os syge. I så fald er det vigtigt, at du rækker hånden ud og beder om hjælp.
Ikast-Brande Kommune har en aftale med Falck Healthcare om psykologisk rådgivning og krisehjælp.

Hvem kan gøre brug af Falck Healthcare psykologisk rådgivning og krisehjælp?

 1. Hjælpen ydes udelukkende til de ansatte i kommunen – ikke til familier.

Hvordan rekvireres Falck Healthcare?

 1. Kontakt din nærmeste leder.
 2. Lederen kontakter Falck Healthcare telefonisk på telefon 70 10 20 12, hvor man aftaler det videre forløb.

Om ordningen:

 • Psykologisk rådgivning : ved arbejdsbetingede problemer eksempelvis konflikter og samarbejdsvanskeligheder, mobning, chikane, arbejdsbetinget stress, reorganisering, fyringer mv.
 • Mulighed for rådgivning ved privatrelaterede problemstillinger, som f.eks. skilsmisse, misbrugsproblemer mv. (Vær opmærksom på, at medarbejderne ved privatrelaterede problemstillinger vil blive beskattet personligt af den samlede udgift til rådgivningen.)
 • Krisehjælpen : ved akutte hændelser, som f.eks. røveri, overfald og ulykker på arbejdspladsen.
 • Mulighed for tre-parts-samtaler/rundbordssamtaler mellem leder/tillidsrepræsentant, medarbejder og psykolog. Dette er en model der er gode erfaringer med. (Kontakt evt. HR-konsulent Gitte Juulsgård på tlf. 99604027 for at høre mere om disse erfaringer.)

Kontakt, sparring og hjælp:

Som ansat i Ikast-Brande kan du læse om Psykologisk rådgivning og krisehjælp ved at logge dig ind på linket: https://personaleintra.ikast-brande.dk/personale Personale Trivsel og arbejdsmiljø Psykologisk rådgivning og krisehjælp
HR-konsulent Gitte Juulsgård kan kontaktes for yderligere oplysninger om aftalen samt sparring på telefon 99 60 40 27 eller mail: gijul@ikast-brande.dk
Derudover kan kredsen kontaktes på tlf. 97123133, mail: 121@dlf.org

 

Mobning og chikane
Arbejdstilsynets definition på mobning:
"Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem".
Ikast-Brande Kommune har en aftale med Falck Healthcare om psykologisk rådgivning og krisehjælp.

Hvem kan gøre brug af Falck Healthcare rådgivning og krisehjælp?

 1. Hjælpen ydes udelukkende til de ansatte i kommunen – ikke til familier.

Hvordan rekvireres Falck Healthcare?

 1. Kontakt din nærmeste leder.
 2. Lederen kontakter Falck Healthcare telefonisk på telefon 70 10 20 12 hvor man aftaler det videre forløb.

Om ordningen:

 • Psykologisk rådgivning : ved arbejdsbetingede problemer eksempelvis konflikter og samarbejdsvanskeligheder, mobning, chikane, arbejdsbetinget stress, reorganisering, fyringer mv.
 • Mulighed for rådgivning ved privatrelaterede problemstillinger, som f.eks. skilsmisse, misbrugsproblemer mv. (Vær opmærksom på, at medarbejderne ved privatrelaterede problemstillinger vil blive beskattet personligt af den samlede udgift til rådgivningen.)
 • Krisehjælpen : ved akutte hændelser, som f.eks. røveri, overfald og ulykker på arbejdspladsen.
 • Mulighed for tre-parts-samtaler/rundbordssamtaler mellem leder/tillidsrepræsentant, medarbejder og psykolog. Dette er en model der er gode erfaringer med. (Kontakt evt. HR-konsulent Gitte Juulsgård på tlf. 99604027 for at høre mere om disse erfaringer.)

Kontakt, sparring og hjælp:
Som ansat i Ikast-Brande kan du læse om Psykologisk rådgivning og krisehjælp ved at logge dig ind på linket: https://personaleintra.ikast-brande.dk/personale Personale Trivsel og arbejdsmiljø Psykologisk rådgivning og krisehjælp
HR-konsulent Gitte Juulsgård kan kontaktes for yderligere oplysninger om aftalen samt sparring på telefon 99 60 40 27 eller mail: gijul@ikast-brande.dk
Derudover kan kredsen kontaktes på tlf. 97123133, mail: 121@dlf.org

 

Vold og trusler om vold
Alle arbejdspladser bør have en kriseplan, der beskriver, hvem der gør hvad og hvornår. Tag kontakt til din AMR hvis du vil vide, hvordan den ser ud for din arbejdsplads.
Ikast-Brande Kommune har en aftale med Falck Healthcare om psykologisk rådgivning og krisehjælp.

Hvem kan gøre brug af Falck Healthcare psykologisk rådgivning og krisehjælp?

 1. Hjælpen ydes udelukkende til de ansatte i kommunen – ikke til familier.

Hvordan rekvireres Falck Healthcare?

 1. Kontakt din nærmeste leder.
 2. Lederen kontakter Falck Healthcare telefonisk på telefon 70 10 20 12,  hvor man aftaler det videre forløb.

Om ordningen:

 • Psykologisk rådgivning : ved arbejdsbetingede problemer eksempelvis konflikter og samarbejdsvanskeligheder, mobning, chikane, arbejdsbetinget stress, reorganisering, fyringer mv.
 • Mulighed for rådgivning ved privatrelaterede problemstillinger, som f.eks. skilsmisse, misbrugsproblemer mv. (Vær opmærksom på, at medarbejderne ved privatrelaterede problemstillinger vil blive beskattet personligt af den samlede udgift til rådgivningen.)
 • Krisehjælpen : ved akutte hændelser, som f.eks. røveri, overfald og ulykker på arbejdspladsen.
 • Mulighed for tre-parts-samtaler/rundbordssamtaler mellem leder/tillidsrepræsentant, medarbejder og psykolog. Dette er en model der er gode erfaringer med. (Kontakt evt. HR-konsulent Gitte Juulsgård på tlf. 99604027 for at høre mere om disse erfaringer.)

Kontakt, sparring og hjælp:
Som ansat i Ikast-Brande kan du læse om Psykologisk rådgivning og krisehjælp ved at logge dig ind på linket: https://personaleintra.ikast-brande.dk/personale Personale Trivsel og arbejdsmiljø Psykologisk rådgivning og krisehjælp.
HR-konsulent Gitte Juulsgård kan kontaktes for yderligere oplysninger om aftalen samt sparring på telefon 99 60 40 27 eller mail: gijul@ikast-brande.dk
Derudover kan kredsen kontaktes på tlf. 97123133, mail: 121@dlf.org

 

Øvrige tilbud

Ikast-Brande Kommune har en aftale med Falck Healthcare om psykologisk rådgivning og krisehjælp.

Hvem kan gøre brug af Falck Healthcare psykologisk rådgivning og krisehjælp?

 1. Hjælpen ydes udelukkende til de ansatte i kommunen – ikke til familier.

Hvordan rekvireres Falck Healthcare?

 1. Kontakt din nærmeste leder.
 2. Lederen kontakter Falck Healthcare telefonisk på telefon 70 10 20 12, hvor man aftaler det videre forløb.

Om ordningen:

 • Psykologisk rådgivning : ved arbejdsbetingede problemer eksempelvis konflikter og samarbejdsvanskeligheder, mobning, chikane, arbejdsbetinget stress, reorganisering, fyringer mv.
 • Mulighed for rådgivning ved privatrelaterede problemstillinger, som f.eks. skilsmisse, misbrugsproblemer mv. (Vær opmærksom på, at medarbejderne ved privatrelaterede problemstillinger vil blive beskattet personligt af den samlede udgift til rådgivningen.)
 • Krisehjælpen : ved akutte hændelser, som f.eks. røveri, overfald og ulykker på arbejdspladsen.
 • Mulighed for tre-parts-samtaler/rundbordssamtaler mellem leder/tillidsrepræsentant, medarbejder og psykolog. Dette er en model der er gode erfaringer med. (Kontakt evt. HR-konsulent Gitte Juulsgård på tlf. 99604027 for at høre mere om disse erfaringer.)

Kontakt, sparring og hjælp:
Som ansat i Ikast-Brande kan du læse om Psykologisk rådgivning og krisehjælp ved at logge dig ind på linket: https://personaleintra.ikast-brande.dk/personale Personale Trivsel og arbejdsmiljø Psykologisk rådgivning og krisehjælp
HR-konsulent Gitte Juulsgård kan kontaktes for yderligere oplysninger om aftalen samt sparring på telefon 99 60 40 27 eller mail: gijul@ikast-brande.dk
Derudover kan kredsen kontaktes på tlf. 97123133, mail: 121@dlf.org