Arbejdsliv Arbejdsmiljø - psykisk

Psykologisk rådgivning Herning Kommune

Stress
Vi bliver alle fra tid til anden ramt af arbejdspres. Er vi ramt af arbejdspres over en længere periode, uden at vi har tilstrækkeligt med indflydelse på det eller en oplevelse af, at det vi gør, giver mening, så kan arbejdspresset "sætte sig" og gøre os syge. I så fald er vigtigt, at du rækker hånden ud og beder om hjælp.
Der er ikke central finansiering af hjælp til stressramte lærere. Udgifter hertil afholdes af skolernes midler.


Hvilke tilbud er der?
Der er følgende tre kommunale tilbud under overskrifterne:

 1. Har du alt for længe været belastet, enten fysisk eller følelsesmæssigt og er du klar til at ændre retning…(Coaching forløb)
 2. Psykoedukation i stress og depression (undervisning)
 3. Foredrag om stress og håndtering af stress på arbejdspladsen (arbejdspladsniveau)

For at benytte et af tilbuddene kontakt nærmeste leder
Kilde: HR afd. Herning Kommune


Mobning og chikane
Arbejdstilsynets definition på mobning:
"Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem".
Herning kommune Krisepsykologkorps
Formålet er at afhjælpe og bearbejde normale reaktioner på unormale, voldsomme – og pludselige hændelser i nedenstående beskrevet situationer.
Koncern HR kan kontaktes på HOTLINE nr. 24790870


Hvem kan modstage krisepsykologisk bistand?

 1. Ansatte ved Herning kommune
 2. Ansatte ved selvejende institutioner, der har driftsaftale med Herning Kommune.

Hvornår kan der rekvireres en krisepsykolog?

 1. Ved arbejdsulykker – og trafikuheld
 2. Arbejdsrelateret vold, trusler og krænkelser
 3. Arbejdsrelateret pludselig dødsfald
 4. Arbejdsrelateret chok og traumatiserende oplevelser/begivenheder der har indflydelse på medarbejderens evne til at udføre sit arbejde.


Hvordan rekvireres krisepsykologisk bistand ?

 1. Kontakt nærmeste leder.
 2. Lederen kontakter Koncern HR via HOTLINE nr. 24790870
 3. Koncern HR konktakter Herning Kommunes krisekorps eller eksterne leverandør.
 4. Psykolog tager kontakt til medarbejderen indenfor 24 timer.
 5. Psykologen afholder samtale med medarbejderen inden for 72 timer.
 6. Der kan afholdes 1-5 samtaler.

Kilde: HR afd. Herning v HR konsulent Michael Hjorth Poulsen 29.juni 2016
Derudover kan følgende kontaktes: Kredsen, tlf. 97123133, mail: 121@dlf.org


Vold og trusler om vold
Alle arbejdspladser bør have en kriseplan, der beskriver, hvem der gør hvad og hvornår. Tag kontakt til din AMR hvis du vil vide, hvordan den ser ud for din arbejdsplads.
Herning kommune Krisepsykologkorps
Formålet er at afhjælpe og bearbejde normale reaktioner på unormale, voldsomme – og pludselige hændelser i nedenstående beskrevet situationer
Koncern HR kan kontaktes på HOTLINE nr. 24790870


Hvem kan modstage krisepsykologisk bistand?

 1. Ansatte ved Herning kommune.
 2. Ansatte ved selvejende institutioner, der har driftsaftale med Herning Kommune.


Hvornår kan der rekvireres en kirsepsykolog?

 1. Ved arbejdsulykker – og trafikuheld.
 2. Arbejdsrelateret vold, trusler og krænkelser.
 3. Arbejdsrelateret pludselig dødsfald.
 4. Arbejdsrelateret chok og traumatiserende oplevelser/begivenheder der har indflydelse på medarbejderens evne til at udføre sit arbejde.

Hvordan rekvireres krisepsykologisk bistand ?

 1. Kontakt nærmeste leder.
 2. Lederen kontakter Koncern HR via HOTLINE nr. 24790870.
 3. Koncern HR konktakter Herning Kommunes krisekorps eller eksterne leverandør.
 4. Psykolog tager kontakt til medarbejderen indenfor 24 timer.
 5. Psykologen afholder samtale med medarbejderen inden for 72 timer.
 6. Der kan afholdes 1-5 samtaler.

Kilde: HR afd. Herning v HR konsulent Michael Hjorth Poulsen 29.juni 2016
Derudover kan følgende kontaktes: Kredsen, tlf. 97123133, mail: 121@dlf.org