Udmeldelse

Sådan melder du dig ud af Danmarks Lærerforening

Udmeldelse skal ske skriftligt ved at sende en mail til 121@dlf.org

Du kan også benytte Min side, hvor du kan sende en besked til din kreds. Brug [Kontakt DLF][Vælg modtager] (kreds), udfyld [Emne], skriv din besked og send den.

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Eksempel: Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

Udmeldelsen gælder alene dit medlemskab af Danmarks Lærerforening.

Hvis du er medlem af Lærernes a-kasse, og også ønsker at melde dig ud dér, skal du gøre det hos a-kassen.
Læs om udmeldelse af Lærernes a-kasse i deres vedtægter 

Særlige omstændigheder omkring udmeldelse

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.