Kontingent

Her kan du læse om de gældende kontingentsatser i Herningegnens Lærerforening samt se, hvilke bestemmelser der gælder for kontingent nedsættelse og kontingentfritagelse.

Kontingent pr. måned   

DLF 

HLF 

I alt 

Alm. medlemmer (fraktion 1-2)  223 kr.   245 kr.   468 kr. 
Medlemmer fraktion 3 223 kr. 245 kr. 468 kr.
Pensionister (fraktion 4)   75 kr.   21 kr.   96 kr.
Særlige medlemmer (fraktion 6)    98 kr.   25 kr.  123 kr. 

 

Kontingentfritagelse

Du kan få kontingentfritagelse i følgende situationer:

  • Hvis du har orlov uden løn eller har tjenestefri.
  • Hvis du er arbejdsledig og er frameldt arbejdsformidlingen, fritagelsesperioden kan dog maksimalt være seks måneder.
  • Når du aftjener din værnepligt
  • Hvis du får et borgerligt ombud som folketingsmedlem, borgmester eller lignende.

Du skal blot sende en mail til nedenstående mail adr.: medlemsservice@dlf.org

 

Kontingentnedsættelse

Du kan få nedsat kontingent i følgende situationer:

  • Når du er på barsel, dette gælder dog kun i den periode, hvor du modtager dagpenge.
  • Når du har orlov til børnepasning.
  • Når du modtager uddannelsesgodtgørelse.
  • Når du modtager dagpenge, nedsættelsen kan dog tidligst bevilges efter 1 måneds ledighed.
  • Når du modtager kontanthjælp, er i jobtræning eller modtager overgangsydelse.

Du skal blot sende en mail til nedenstående mail adr: medlemsservice@dlf.org

DLF´s hjemmeside